hu-hu slogan-hu eu-hu

Ingatlanbefektetés a román-magyar vállalkozások fejlesztése érdekében

cladirero cladirehu

Projekt bemutatás

A projekt megnevezése:

“Ingatlanbefektetés a román-magyar vállalkozások fejlesztése érdekében”

Rövid név: HURO-INVEST
Projekt azonosítója: HURO-1101/105/2.1.1
Finanszírozás: Magyar-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
Partnerek:
Projektvezető:
PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány
Projektpartner:
Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata
Társpartner:
Szatmár Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség

A projekt célja: A projekt fő célkitűzése a határon átnyúló üzleti élet népszerűsítése és támogatása.

A projekt finanszírozása:
A projekt összértéke: 1.917.005,58 EUR amelyből:
A Vezető Partner (PRIMOM Alapítvány) része: 887.763,33 EUR
Az Európai Uniós támogatás intenzitása 95% (843.375,20 EUR vissza nem térítendő támogatás), az önerő 5% (44.388,13 EUR)
A Projekt Partner (Szatmárnémeti Önkormányzata) része: 1.029.242,25 Euro
Az Európai Uniós támogatás intenzitása 98% (1.008.642,25 EUR vissza nem térítendő támogatás), az önerő 2% (20.600 EUR)

msm
A Szatmárnémeti Önkormányzat a szatmárnémeti lakosok számára egy szimbólumnak számító épület újít fel.
A felújításra javasolt épület a „Strada Stefan cel Mare” városrészben helyezkedik el, azonosítója SM-II-a-B-05246, és a XIX-ik században épült.
• építés időpontja: 1910-1911
• tervező: Tóásó Pál építészmérnök
• eredeti rendeltetése: Iparosegylet
• későbbi rendeltetései: szakiskola, könyvtár, mozi, színház
• építészeti stílus: – eklektikus (szecessziós díszitő elemekkel és jón oszlopokkal);
• építészeti leírás: monumentális épület, központi homlokzat a szélen tornyocskákkal, íves ablakok

Felépítmény: Alagsor + Földszint + 1 Emelet

primom
A projekten belül a PRIMOM Alapítvány által felújításra kerül a Nyíregyháza, Luther u. 16. sz. alatti ingatlan, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Városától került megvásárlásra.
• Építés időpontja: 1952., felújították 1975-ben, helyi védelem alatt áll
• Eredeti rendeltetése: Polgári lakás
• Az ingatlan (telek) területe: 952 nm,
• Az épület (amit a telekből elfoglal) alapterülete 470 nm,
• Az épületben kialakításra kerül:
• Földszint összesen 325 nm: 2 ügyfélfogadó, 4 iroda, 2 tárgyaló, 1 előadó, + kiszolgáló helyiségek (szociális blokk, közlekedők stb.)
• Tetőtérben található 167 nm: 4 iroda, fénymásoló, irattár, raktár helyiségek
• Parkolók száma: 10 db +1 db mozgássérülteknek

Határon átnyúló iroda

Az üzleti infrastruktúra-fejlesztési projekt célja, olyan üzleti szolgáltató központok létrehozása a határ két oldalán, amelyek szolgáltatásokat kínálnak projektek a célcsoportjainak ingyenesen vagy önköltségi áron (Szatmárnémeti, Románia az ingatlan bérleti díj).
A konkrét cél az, hogy a létrejövő irodák erősítsék a gazdasági kapcsolatokat a határ két oldalán működő kis-és középvállalkozások között, és hogy segítséget nyújtson a cégeknek partneri kapcsolatokat kiépíteni a határon túli vállalkozásokkal, segítve az adott társaság helyzetét.
Cél továbbá, hogy a létrejövő új iroda megkönnyítse az együttműködést a kis-és középvállalkozások között a határ közelében és segítséget nyújtson vállalkozásfejlesztési projektek előkészítéséhez a jövőben is.

msm
Szatmárnémetiben a projekt célkitűzése az épület újrahasznosítása, újrabútorozása, tűzvédelmi berendezésekkel való felszerelése, betörésvédelmi rendszer kialakítása, audió-videó rendszer felszerelése, megfigyelőrendszer kialakítása, informatikai felszerelésekkel való ellátása.
A felújítást követően, az ”Iparosegylet” visszakapja eredeti rendeltetését, üzleti- és továbbképző központ lesz, kiállításoknak és népszerűsítő rendezvényeknek fog otthont biztosítani.
A terveknek megfelelően az alagsorban, a földszinten és az emeleten beazonosíthatók a meglévő és a rendelkezésre álló helyiségek. Az eredeti elképzelés szerint az alagsorban és a földszinten kisebb műhelyeket, tan- és népszerűsítő termeket (kutatási tevékenység; innováció; új prototípusok és modellek; a gazdasági tevékenységeknek a környezetre gyakorolt hatásainak a meglévő legjobb gyakorlatainak a népszerűsítése; az energetikai hatékonyság növelése; a megújuló energiák termelése és hasznosítása).
Az emeleten helyezkedik el a 300 személy befogadó konferencia/fogadó terem, egy kisebb, szemináriumok, találkozók és kiállítások megrendezésére alkalmas terem.A projekt eredményeképpen az épület földszintjén 9 terem kerül berendezésre, ahol népszerűsítő és oktatási célokból mikroműhelyek kerülnek kialakításra, ezen helyiség közül az egyikben egy, az épület adminisztrátora által használt, határon átnyúló műhelyt alakítanak ki, amelynek rendeltetése a két megye vállalkozásai együttműködésének a támogatása.
Szatmárnémeti városába történő újabb beruházások vonzására, valamint a már meglévő vállalkozásoknak nyújtandó versenyképes szolgáltatások érdekében, a pályázat keretében egy határon átnyúló iroda nyílik, amely a határ mindkét oldalán lévő befektetőknek ad tájékoztatást a helyi beruházási lehetőségekről. Az iroda innovatív jellege abban rejlik, hogy fejleszti a kkv-k közötti kapcsolatokat, támogatja a know-how cserét, az áruk és szolgáltatások cseréjét, beazonosítja az új partnereket, stb., támogatva ezáltal a román-magyar határon átnyúló befektetéseket.
Egy másik innovatív jelleg a helyi intézmények együttműködése a kkv-kal, a helyi vállalkozókkal és az oktatási intézményekkel, a két város gazdaságának fejlesztése érdekében.
Az irodában dolgozó személyek (2 személy a projekt vezető részéről, 1 személy a partner részéről) az alábbi feladatokat fogják ellátni:
• A konferencia és értekezleti termek adminisztrálása
• Szaktanácsadás a projektek írására a határon átnyúló Magyarország-Románia Program keretében
• Ingyenes szaktanácsadás a cégeknek (jogi, pénzügyi, adók és illetékek)

primom
A PRIMOM Alapítvány a megyei és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok élénkülését segítő intézményrendszer egyik fontos eleme Magyarországon. Az Alapítványt a megyei önkormányzatok példaértékű kezdeményezésére a megye érdekvédelmi szervezetek, vállalkozások alapították 1990. augusztus 22-én Magyarország első vállalkozásfejlesztési alapítványaként, non-profit, nem állami formában.
Az Alapítvány célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlesztése, elsősorban vállalkozásélénkítő eszközrendszer kialakítása és működtetése, olyan vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása, melyek hozzájárulnak a kis-, és középvállalkozások fejlődéséhez, versenyképességük növeléséhez.
A PRIMOM Alapítvány 1991. évtől az Európai Közösség PHARE programja támogatásával végzi céljainak megvalósítását, innovatív és eredményes programjai révén egyik meghatározó, vezető szervezete a megyei Vállalkozói Központok Országos Hálózatának.
A PRIMOM Alapítvány sokirányú tevékenységet végez:
• 1991. évtől tanácsadást tart, és működtet Vállalkozói Inkubátorházat és Innovációs Központot.
• 1992-től évi több száz vállalkozás számára nyújt mikrohitelt. Projektmenedzselés terén az Alapítvány számos mezőgazdasági, turisztikai, ipari, és beszállítói programot kezdeményezett és menedzselt hazai és nemzetközi szinten.
• Nemzetközi kapcsolatai (Angol, Belga, Flamand), valamint az 1999-től működtetett Euro Info Központ, majd az azt 2008-ban felváltó Enterprise Europe Network Vállalkozásfejlesztési Hálózat révén hozzá kíván és tud járulni, hogy a megye gazdasági fejlődése felgyorsuljon, a Kárpátok-Euro régió egyik regionális gazdasági centrumává váljék.
A határmenti régiókban működő kis-és középvállalkozások aránya magas aránya. Az üzleti szolgáltatásaik skálájukat kell bővíteni annak érdekében, hogy növeljék a kompetitív képességüket. A PRIMOM Alapítvány abban tud segíteni, megerősödve a létrejövő új irodával, hogy ezek a vállalkozások lépést tudjanak tartani a versennyel a hazai és a nemzetközi piacokon, hogy up-to-date üzleti információkkal lássuk el őket ahhoz, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az új technológiák elsajátítására, megismertetjük velük fejlesztés nélkülözhetetlen a pénzügyi forrásokat. A létrejövő új iroda lehetőséget teremt a Magyar- Román határmenti üzleti körzetben hozzáférjenek a vállalkozások a szolgáltatásokhoz, amelyek elengedhetetlenek a felzárkózáshoz.

Épület leírás

msmA felújításra javasolt épület a város történelmileg védett részében helyezkedik el, a „Strada Stefan cel Mare” városrészben (Strada Ştefan cel Mare 1-27, 2-24 lakcím alatt), a Történelmi Emlékművek Listáján, a L.M.I 2010-ben a 158-ik helyen szerepel, azonosítója SM-II-a-B-05246, és a XIX-ik században épült.

Az épület hosszú ideig „kultúrális épületként” működött, „Iparosegylet” néven közismert (később a volt „Popular” mozi), és Szatmárnémeti megyei jogú város központi részén helyezkedik el.
Annak ellenére, hogy a Történelmi Emlékművek Listáján- L.M.I. 2010- a 158-as helyen, SM-II-a-B-05246 azonosítóval XIX-ik századi épületként szerepel, a korabeli sajtóban megjelent történelmi adatok alapján az épületet 1911-ben építették, eredeti rendeltetése „Iparosegylet” volt.

Ezen források alapján: ”a XX-ik század elején Szatmárnémeti gazdasági életének a jellemzője a sokszínű iparos- és kézműves egyesület volt. Ezek együttesen igen jelentős gazdasági erőt képviseltek, ugyanakkor számos kultúrális és szórakoztató rendezvényt is szerveztek, amelyeket a város lakosai igen vonzóknak ítéltek meg. 1911-ben több iparos egyesület úgy döntött, hogy az ilyen jellegű rendezvények helyszínéül is szolgáló közös székhelyet építenek. Az építkezés lebonyolításával Tóásó Pál építész mérnököt bízták meg. A Stefan cel Mare (Kazinci) utcán, 1911-ben felépített Iparosegylet egy eklektikus stílusú épület, szecessziós díszitésekkel.

A belső terek típúsai és a funkcionális szervezés miatt, az épület kitűnő adottságokkal rendelkezett találkozók szervezésére, az iparosok szakmai továbbképzőinek a rendezésére, nevelési célzatú megbeszélésekhez, kultúrális tevékenységekhez. Itt működött a Fiatal Kézművesek Köre, valamint az Iparosok Olvasóköre. Az épület központi szalonjában rendezték a bálokat és táncos teadélutánokat. Itt rendezték az Uránia mozi első vetítését is”
Ugyancsak ezen források alapján “ mivel az épület alatti telek a Szamos folyó egykori medre, a talajt nagyméretű gerendákkal erősítették meg. Egy eklektikus épület, változatos, de egymással harmonizáló díszitőelemekkel. Az emeleti hatalmas íves ablakok, amelyek ión oszlopok vesznek körül, a két kisméretű torony közé ékelt homlokzat központi része, mind az épület monumentális jellegét hangsúlyozzák ki. A két világháború közötti időszakban az épületben igen aktív kultúrális élet zajlott. A közönség rendelkezésére egy előadóterem, olvasóterem és hatalmas könyvtár állt.

Az előadóteremben koncerteket, irodalmi vitákat, bálokat, táncos teadélutánokat rendeztek. Több évtizeden keresztül az épület adott helyet a Popular mozinak. A bombázásokat követően, amelyek során megrongálódott az Északi Színház épülete, az Iparosegylet színházi előadásoknak is otthont adott”.
Elvileg, a tanulmányozott épületre vonatkozó történelmi adatok a következőképpen foglalhatók össze:
• építésének ideje: 1910-1911
• tervező: Tóásó Pál műépítész
• eredeti rendeltetése: Iparosegylet
• későbbi rendeltetések: szakiskola, könyvtár, mozi, színház
• éptészeti stílus: – eklektikus (szecessziós díszitő elemekkel és jón oszlopokkal)
• építészeti leírás: monumentális épület, központi homlokzat a szélen tornyocskákkal, íves ablakok

Épület tervrajza

msm
Ştefan Cel Mare utca 18 szám alatti épület, Szatmárnémeti
primom
Luther utca 16 szám alatti épület, Nyíregyháza

Hírek

municipiul_satu_mare

A projekt nyitókonferenciája – Szatmárnémeti
2013. április 10-én Szatmárnémeti adott otthont a projekt nyitókonferenciájának, amelyen a helyi sajtó képviselői, üzletemberek és más meghívottak vettek részt.
Adriana Lenghel projektmenedzser ismertette a projekt célkitűzéseit, a finanszírozás módozatait, a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában pedig az épületet jelenlegi állapotában ábrázoló fényképekből és a műszaki dokumentáció terveiből kiállítást rendeztek.


Best Practice – Szatmárnémeti
2013. 10. 10-11-én az “Ingatlanbefektetés a román-magyar vállalkozások fejlesztése érdekében – Betűszóval HURO-INVEST“ projekt keretében, projekt azonosítója HURO-1101/105/2.1.1., amely a Magyarország –Románia 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kerül lebonyolításra, megrendezték a Best Practice elnevezésű tevékenységet, amelyen projektpartner Szatmárnémeti Municípium – Románia, valamint a projektvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő PRIMOM Alapítvány képviseletében 20 személy vett részt. A rendezvényen aktuális témák kerültek megvitatásra, mint például a Szatmárnémeti Metropolisz Övezet, a szatmárnémeti Önkormányzat tapasztalatai a vissza nem térítendő források felhasználásában és a Kézművesek Egyesületének tapasztalatai a helyi üzleti szféra fellendítésében.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
A projekt zárókonferenciája – Szatmárnémeti


primom

Projekt nyitókonferencia – Nyíregyháza
2013. 04. 05-én a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal küldöttsége, Radu Roca – alpolgármester, Koncz Andrea- a Nemzetközi Finanszírozású Projektek iroda vezetője, Adriana Lenghel – Projektmenedzser, Mihaela Manoliu – a Közbeszerzések iroda vezetője, Mihaela Culcean- a projekt pénzügyi vezetője, George Bud – a projekt műszaki asszisztense, részt vettek Nyíregyházán az “Ingatlanbefektetés a román-magyar vállalkozások fejlesztése érdekében – Betűszóval HURO-INVEST“ projekt keretében, projekt azonosítója HURO-1101/105/2.1.1., amely a Magyarország –Románia 2007-2013 Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében kerül lebonyolításra, és amelynek teljes költségvetése 1.917.005,58 Euro, amelyből Szatmárnémeti Municípium része: 1.029.242,25 Euro (1.008.642,25 Euro az EU által folyósított vissza nem térítendő hitel, és 20.600 Euro a kedvezményezett önrésze).
A projekt keretében az üzleti szférát támogatják a határ mindkét oldalán, biztosítva a fejlődés lehetőségét egy új, modern helyiségben, amelyben megtalálható az üzleti tevékenységre jellemmző infrastruktúra, új munkahelyeket teremtve és biztosítva az életképes partneri viszonyok kialakítását.
Ezen projekt sikeres lebonyolítása egyrészt rendkívül fontos úgy a helyi, mint a határon átnyúló üzleti szféra számára, másrészt Szatmárnémeti municípium lakói számára egy emblematikus épületnek a felújítása, amelyet Iparos Egylet néven ismernek, és több évtizeden keresztül a céhek népszerűsítését és fejlődését szolgálta, vagy az utóbbi időben Popular moziként emlegették.

Best Practice – Nyíregyháza
A PRIMOM Alapítvány 2013. június 27-28. között megrendezte a legjobb gyakorlatokat bemutató Best practice rendezvényt.
A találkozó célja az együttműködés hosszútávú megerőstése, egy erős partneri viszony kialakítása, a legjobb gyakorlatok, valalmint a résztvevő szervezetek tapasztalatainak a megosztása.
Az eseményen a projektpartnerek 10 képviselője vett részt.
Képgaléria

msm
Ştefan Cel Mare utca 18 szám alatti épület, Szatmárnémeti

Régi képekRégi képekszept 10, 2013 10
Felújítás előttFelújítás előttszept 10, 2013 39
Felujitas alattFelujitas alattnov 2, 2014 224

primom
Luther utca 16 szám alatti épület, Nyíregyháza

Felújítás előttFelújítás előttszept 18, 2013 33
Felújítás alattFelújítás alattszept 23, 2013 128

Kapcsolat

primom
Darvas Ildikó – Projektmenedzser
PRIMOM Alapítvány
4400 Nyíregyháza – Magyarország
Váci Mihály u. 41 szám
Tel: 42/502-163
Fax: 42/502-103
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.primomvk.hu

Cég név (kötelező)

Alkamazottak száma (kötelező)

KKV (kötelező)

Tevékenységi kör (kötelező)

CAEN kód (kötelező)

EU Adószám (kötelező)

Jogi képviselő (kötelező)

Email cím (kötelező)

Kapcsolat (kötelező)

msm
Adriana Lenghel – Projektmenedzser
Október 25. tér, 1. szám
M épület, Szatmárnémeti
Tel / Fax: +40 0261 807563
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.huro-invest.eu