hu-ro slogan-ro eu-ro

Investiţia imobiliară în vederea dezvoltării întreprinderilor româno-maghiare

cladirero cladirehu

Prezentare proiect

Denumire proiect:

“Investiţia imobiliară în vederea dezvoltării întreprinderilor româno-maghiare”

Acronim: HURO-INVEST
Cod proiect: HURO-1101/105/2.1.1
Proiect finanţat prin: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013
Parteneri:
Lider de Proiect:
Fundația PRIMOM pentru promovarea intreprinderilor din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg
Partener de Proiect:
Municipiul Satu Mare
Partener asociat:
Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul principal al proiectului este promovarea şi sprijinirea mediului de afaceri transfrontalier.

Finanţarea proiectului
Valoarea totală a proiectului: 1.917.005,58 Euro din care:
Valoarea proiectului LP: 887.763,33 Euro (843.375,20 Euro contribuţie nerambursabilă şi 44.388,13 Euro contribuţia proprie a beneficiarului)
Valoarea proiectului PP: 1.029.242,25 Euro (1.008.642,25 Euro contribuţie nerambursabilă şi 20.600 Euro contribuţia proprie a beneficiarului)

msm
Activitatea principală a proiectului este reabilitarea unei clădiri emblematice pentru cetățenii municipiului Satu Mare.
Clădirea propusă spre reabilitare face parte din Ansamblul urban „Strada Ștefan cel Mare” având codul SM-II-a-B-05246 şi datează din sec. XIX.
• perioada de edificare: 1910-1911
• proiectant: arhitect/inginer Toaso Pal
• funcțiunea inițială: Casa Meșteșugarilor
• funcțiuni ulterioare: învățământ profesional, bibliotecă, cinematograf, teatru
• stil arhitectural: – eclectic (cu elemente decorative „secession” și coloane caracteristice ordinului Ionic);
• plastica arhitecturală: clădire monumentală, fronton central flancat lateral de turnulețe, ferestre în arc de cerc

Regim: Subsol + Parter + 1 Etaj

primom
În cadrul proiectului, prin PRIMOM Alapítvány (Fundaţia PRIMOM) se va reabilita imobilul situat în Nyíregyháza, str. Luther nr. 16., imobil care a fost cumpărat de la Municipiul Nyíregyháza.
• Data construirii: 1952., renovat în 1975, imobilul se află sub protecţie locală
• Destinaţia iniţială: Casă burgheză
• Suprafaţa imobilului (teren): 952 m²
• Suprafaţa clădirii (cea ocupată din teren): 470 m²
• În interiorul clădirii se vor realiza:
• Parter, în total 325 m²: 2 spaţii pentru primirea clienţilot, 4 birouri, 2 săli de şedinţe, 1 sală pentru prezentări, + spaţii utilităţi (bloc social, coridoare, etc.)
• Suprafaţă mansardă 167 m²: 4 birouri, spaţii pentru copiere arhivă, depozit
• Numărul parcărilor: 10 buc. + 1 pentru handicapaţi

Birou transfrontalier

Scopul proiectului de dezvoltare a infrastructurii antreprenoriale este realizarea unor centre de prestări servicii antrepreniroală de o parte şi de cealaltă a graniţei, care să ofere servicii gratuite sau la preţ de cost grupurilor ţintă din cadrul proiectului (Satu Mare, România chiria imobilului).
Scopul concret este ca birourile care se vor înfiinţa să consolideze relaţiile economice între întreprinderile mici şi mijlocii existente de o parte şi de cealaltă a graniţei. să acorde sprijin firmelor pentru stabilirea unor parteneriate cu firme din cealaltă ţară, sprijinind astfel situaţia firmelor respective.
Un alt scop este ca viitorul birou să faciliteze colaborarea între intreprinderile mici şi mijlocii din zona transfrontalieră şi să acorde sprijin pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare antreprenorială şi în viitor.

msm
Proiectul își propune refuncționalizarea clădirii și dotarea acesteia cu mobilier, sistem detecție incendiu, sistem antiefracție, sistem audio-video, sistem de supraveghere, echipamente IT.

După reabilitare, ”Casa Meşteşugarilor” îşi va recăpăta destinaţia iniţială, devenind un centru de afaceri, de perfecţionare, de expoziţii şi de promovare.
Conform planurilor subsol, parter şi etaj anexate pot fi identificate compartimentările existente şi spaţiile disponibile. Concepţia iniţială privind funcţionalitatea clădirii este ca la subsol şi parter să fie amanejate microateliere, săli de cursuri şi de promovare (activităţi de cercetare; inovare; noi modele şi prototipuri; promovarea celor mai bune tehnici disponibile în vederea prevenirii efectelor activităţilor economice asupra mediului; creşterea eficienţei energetice; producerea şi utilizarea energiei regenerabile).
La etaj se situează sala de conferinţe/recepţii de o capacitate de 300 persoane, o sală mai mică pentru seminarii, întâlniri şi spaţii expoziţionale.
În urma realizării proiectului în clădire vor fi amenajate 9 spaţii la parterul clădirii unde pot fi amenajate microateliere cu scop educaţional şi de promovare, într-unul dintre aceste spaţii va fi amenajat un birou cu caracter transfrontalier, gestionat de administratorul clădirii, având destinaţia de a sprijini cooperarea între antreprenoriatul celor două judeţe.

primom
În Ungaria Fundaţia PRIMOM reprezintă un element important în dezvoltarea relaţiilor economice judeţene şi internaţionale.
Fundaţia a fost constituită la 22 august 1990, în urma iniţiativei organizaţiilor pentru apărarea intereselor, şi a firmelor din judeţ, fiind o fundaţie non-guvernamentală, non-profit, prima fundaţie pentru dezvoltare afacerilor din Ungaria.
Scopul fundaţiei este dezvoltarea economică a judeţului Szabolcs-Szatmár-Bereg, în primul rând realizarea unui sistem de mijloace pentru stimularea antreprenoriatului, care contribuie la dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii şi mărirea competivităţii acestora.
Din anul 1991. scopurile Fundaţiei PRIMOM suntrealizate cu sprijinul PHARE al Comunităţii Europene. Prin programele inovative şi de succes, organizaţia este una determinantă, de conducere din cadrul Vállalkozói Központok Országos Hálózata (Sistemul Naţional a Centrelor Antreprenoriale).
Fundaţia PRIMOM desfăşoară diverse activităţi:
• Din anul 1991. acordă consultanţă şi susţine un Centru şi Incubator de afaceri, şi un Centru de Inovaţie.
• Din 1992. acordă anual microcredite pentru sute de firme.
În domeniul managementului de proiecte Fundaţia a iniţiat şi a asigurat managementul mai multor programe în domeniile agricol, turism, industrie şi furnizare, atât la nivel naţional cât şi cel internaţional.
• Prin relaţiile internaţionale: (Anglia, Belgia, Flandria), respectiv prin Centrul Euro Info care îşi desfăşoară activitatea din 1999 şi, din 2008, prin Sistemul de Dezvoltare Antreprenorial Enterprise, care a preluat locul primului centru, doreşte şi poate să contribuie la accelerarea dezvoltării judeţului, devenind un centru economic zonal al Euroregiunii Carpaţi.
În zonele limitrofe frontierelor funcţionează un număr însemnat de intreprinderi mici şi mijlocii.
Pentru mărirea competivităţii acestora se impune lărgirea spectrului de servicii antreprenoriale.
Fundaţia PRIMOM, întărită cu noul birou care se va înfiinţa, poate sprijini aceste firme în menţinerea lor pe piaţa concurenţială naţională şi internaţională, să furnizeze informaţii de afaceri up-to-date pentru a se putea adapta la aplicarea noilor tehnologii, să prezentăm acestora resursele financiare indispensabile dezvoltării. Noul birou care se va înfiinţa va oferi posibilitatea ca firmele din zona transfrontalieră ungaro-română să aibă acces la serviciile necesare alinierii.

Memoriu

msmClădirea propusă spre reabilitare este cuprinsă într-o zonă protejată istoric a municipiului şi anume: – în cadrul Ansamblului urban „Strada Ştefan cel Mare” (situat la adresa Strada Ştefan cel Mare 1-27,2-24) încadrat în Lista Monumentelor Istorice – L.M.I. 2010- la poziţia nr. 158, având codul SM-II-a-B-05246 şi datarea în sec. XIX.Clădirea a avut o lungă perioadă funcţiunea de „clădire culturală”, este cunoscută ca fiind clădirea „Casa Meşteşugarilor” (mai târziu clădirea fostului cinematograf „Popular”) şi este amplasată în zona centrală a municipiului Satu Mare.

Deşi este încadrată în Lista Monumentelor Istorice – L.M.I. 2010- la poziţia nr. 158, având codul SM-IIa-B-05246 şi este datată în sec. XIX, conform unor date istorice existente în presa vremii, clădirea a fost realizată în anul 1911, cu destinaţia iniţială de „Casa Mesteşugarilor”. Conform acestor surse „caracteristica vieţii economice a Sătmarului din perioada începutului de secol XX o reprezintă diversitatea de bresle şi asociaţii de meşteşugari. Împreună, aceştia constituiau o putere economică semnificativă, şi, în acelaşi timp, erau organizatorii a numeroase evenimente culturale şi de divertisment, evenimente considerate foarte atractive de către locuitorii urbei. În 1911, un număr mare de asociaţii meşteşugăreşti au decis construirea unui sediu comun, pentru a avea o locaţie adecvată pentru asemenea manifestări. A fost desemnat ca responsabil cu lucrările inginerul constructor Toásó Pál. Casa Meşteşugarilor, construită pe strada Ştefan cel Mare (Kazinci utca) în anul 1911 este o clădire în stil eclectic, având şi elemente decorative aparţinând stilului secession. Datorită tipologiei spaţiilor interioare şi a organizării funcţionale, aceasta era adecvată pentru întâlniri, organizarea de cursuri de pregătire profesională a meşteşugarilor, dezbateri în scopuri educaţionale, activităţi culturale. Aici a funcţionat Cercul Tinerilor Artizani, precum şi Cercul de Lectură al Meşteşugarilor. Salonul central al clădirii servea drept locaţie pentru organizarea de baluri şi ceaiuri dansante. Aici şi-a proiectat Cinematograful Urania primul spectacol”.

Conform aceloraşi surse „datorită faptului că terenul pe care s-a construit clădirea este fosta albie a râului Someş, terenul a necesitat o consolidare serioasă cu grinzi de dimensiuni mari. Este o clădire eclectică, cu motive decorative diverse dar armonioase. Ferestrele imense în arc de cerc de la etaj, încadrate de colonade ionice adosate faţadei, frontonul central al faţadei principale, flancat lateral de două turnuleţe, accentuează caracterul monumental al clădirii. În perioada interbelică, clădirea găzduia o viaţă culturală foarte activă. La dispoziţia publicului stăteau: o sală de spectacole, o sală de lectură şi o bibliotecă imensă. În sala de spectacol se ţineau concerte, dezbateri literare, baluri, ceaiuri dansante. Aici a funcţionat timp de mai multe decenii Cinematograful Popular. După bombardamentele care au afectat clădirea Teatrului de Nord, Casa Meşteşugarilor a găzduit şi spectacole de teatru”.
În principiu, datele istorice referitoare la clădirea studiată, pot fi sistematizate astfel:
• perioada de edificare: 1910-1911;
• proiectant : arhitect/inginer Toásó Pál;
• funcţiunea iniţială: Casa Meşteşugarilor ;
• funcţiuni ulterioare: învăţământ profesional, bibliotecă, cinematograf, teatru,
• stil arhitectural: – eclectic (cu elemente decorative „secession” şi coloane caracteristice ordinului Ionic);
• plastica arhitecturală: clădire monumentală, fronton central flancat lateral de turnuleţe, ferestre în arc de cerc.

Plan cladire

msm
Clădire strada Ştefan Cel Mare nr. 18, Satu Mare
primom
Clădire strada Luther nr. 16, Nyíregyháza

Stiri

municipiul_satu_mare

Intalnire de lucru
Azi, 14.01.2014 dl. Primar Dr. Dorel Costel Coica, Andrea Koncz șefa Biroului pentru Proiecte cu Finanțare Internațională și Adriana Lenghel – Manager de Proiect, în calitate de reprezentanți ai investitorului, respectiv municipiul Satu Mare, au avut o întâlnire cu reprezentanții Antreprenorului investiției reabilitare Casa Meșteșugarilor situată pe str. Ștefan Cel Mare nr. 18.
În cadrul acestei întâlniri au fost dezbătute o serie de aspecte tehnice care vor sta la baza derulării lucrărilor de reabilitare a clădirii. Reprezentanții Antreprenorului au asigurat investitorul că vor lua toate măsurile necesare pentru derularea în bune condiții a investiției astfel încât rezultatul final să fie cel așteptat, clădirea urmând a căpăta strălucirea ei de altă dată.


Conferinta de lansare a proiectului – Satu Mare
În data de 10 aprilie 2013 a avut loc conferința de lansare a proiectului la care au participat reprezentanți ai presei locale, oameni de afaceri și alți invitați.
Managerul de proiect, Adriana Lenghel a prezentat obiectivele proiectului, sursele de finanțare, iar în holul Primăriei au fost expuse poze ale clădirii cu stadiul actual al acesteia, precum și planurile documentației tehnic.


Best Practice – Satu Mare
În perioada 10-11.10.2013 a avut loc în cadrul proiectului “Investiţia imobiliară în vederea dezvoltării întreprinderilor româno-maghiare – Acronym HURO-INVEST”, cod proiect HURO-1101/105/2.1.1, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, activitatea denumită Best Practice, la care au participat 20 de persoane reprezentanți ai partenerului de proiect Municipiul Satu Mare –România și ai liderului de proiect Fundația PRIMOM pentru promovarea intreprinderilor din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg-Ungaria.
Aceștia au dezbătut teme actuale precum zona metropolitană Satu Mare, experiența administrației publice locale sătmărene în gestionarea fondurilor nerambursabile și experiența dobândită de Asociația Meșteșugarilor în stimularea mediului de afaceri local.
Materialele prezentate:

Best practice Satu MareBest practice Satu MareOct 10, 2013 11

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
Conferinta finala a proiectului Satu Mare

Materialele prezentate:


primom

Conferinta de lansare a proiectului – Nyíregyháza
În data de 05.04.2013 o delegație a Primăriei municipiului Satu Mare formată din viceprimar – Radu Roca, Andrea Koncz – Șef Birou pentru Proiecte cu Finanțare Internațională, Adriana Lenghel – manager de proiect, Mihaela Manoliu – Șef Birou Achiziții Publice, Mihaela Culcean – Manager financiar proiect, George Bud – Asistent tehnic proiect au participat la Nyiregyhaza la Conferința de lansare a proiectului ”Investiţia imobiliară în vederea dezvoltării întreprinderilor româno-maghiare – Acronym HURO-INVEST”, realizat de către Municipiul Satu Mare în calitate de Partener de Proiect în parteneriat cu Fundaţia PRIMOM cu rol de Lider de Proiect.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 și are o valoare totală de: 1.917.005,58 Euro din care municipiul Satu Mare: 1.029.242,25 Euro (1.008.642,25 Euro contribuție nerambursabilă UE și20.600 Euro contribuția proprie a beneficiarului)
Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri de pe ambele părţi ale graniţei creându-le posibilitatea de a se dezvolta într-un spațiu modern, nou creat, dotat cu infrastructură specifică mediului de afaceri și oferindu-le servicii de specialitate în vederea încheierii unor parteneriate viabile și crearea de noi locuri de muncă.
Implementarea acestui proiect este deosebit de importantă atât pentru mediul de afaceri local cât și transfrontalier, pe de o parte, iar pe de altă parte reintră în circuitul public un imobil reprezentativ pentru cetățenii municipiului Satu Mare, o clădire care a constituit pe parcursul mai multor decenii un spațiu de promovare și dezvoltare a breslelor și cunoscută drept Casa Meșteșugarilor sau în ultima perioadă ca cinematograful Popular.


Best Practice – Nyíregyháza
Fundaţia PRIMOM a organizat în perioada 27-28 iunie 2013 întâlnirea Best practice pentru transmiterea celor mai bune practici.
Scopul întâlnirii a fost întărirea durabilă a colaborării, formarea unui parteneriat puternic, viabil, şi transmiterea Best practice şi experienţei organizaţiilor participante.
La eveniment au luat parte 10 reprezentanți ai partenerilor de proiect.
Galerie foto

msm
Clădire strada Ştefan Cel Mare nr. 18, Satu Mare

Poze vechiPoze vechiJul 31, 2013 10
In curs de reabilitareIn curs de reabilitareNov 2, 2014 223

primom
Clădire strada Luther nr. 16, Nyíregyháza

Inainte de reabilitareInainte de reabilitareSep 18, 2013 32
In curs de reabilitareIn curs de reabilitareSep 23, 2013 133

Contact

primom
Lider de Proiect:
Fundația Primom
Darvas Ildikó – Manager de proiect
str. Váci Mihály nr. 41 ,
4400 Nyíregyháza – Ungaria
Tel: 42/502-163
Fax: 42/502-103
E-mail: [email protected]
Website: www.primomvk.hu

Denumire firmă (obligatoriu)

Număr angajaţi (obligatoriu)

IMM (obligatoriu)

Domeniu de activitate (obligatoriu)

Cod CAEN (obligatoriu)

CUI (obligatoriu)

Reprezentant legal (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Contact (obligatoriu)

msm
Partener de Proiect:
Municipiul Satu Mare
Adriana Lenghel – Manager de proiect
Piaţa 25 Octombrie nr. 1 Corp M,
440026, Satu Mare
Tel / Fax: +40 0261 807563
E-mail: [email protected]
Website: www.huro-invest.eu